ELS FINS DE L'ASSOCIACIÓ WELCOME TALENT SOCIETY
SÓN :

Imatge

Millorar la imatge de les marques Catalunya i Barcelona amb el talent de la gent.

Atreure Talent

Atraure com a associats a joves talents, personalitats, entitat i/o empreses ja consolidades i amb talent reconegut que s'identifiquin amb el foment del talent i de les marques Barcelona i Catalunya.

Cooperació​

Fomentar la cooperació entre els socis per poder tirar endavant projectes que contribueixin als objectius anteriorment esmentats.​

Foment

Identificar i fomentar la promoció (proposta : Impulsar la detecció i difusió) de persones que amb el seu talent contribueixen a millorar la marca Barcelona i Catalunya.

Recursos

Recaptar recursos per a l'organització i la dotació de premis mitjançant iniciatives com els premis anuals "Premis talent de Barcelona i Catalunya" el Museu del Talent, les exposicions, edició de llibres, producció d'obres guanyadores i altres que es puguin anar incorporant com ara fòrums i altres formats de detecció de talent.